• " Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
    "
    Johannes 3: 16

Meer over Kerkdiensten

Live luisteren

Wanneer u vanwege ouderdom of ziekte niet (meer) in staat bent de diensten bij te wonen, is er tegenwoordig gelukkig de mogelijkheid om via internet mee te luisteren. Op die wijze bent u toch, zij het op afstand, verbonden met de gemeente.
Maar ook wanneer u op vakantie bent, of in het buitenland woont of verblijft, is het vertrouwd om met ons mee te luisteren. Het is fijn om te weten, dat het aantal luisteraars groter is dan er in de kerk zitten! Ook online bent u dus van harte welkom!
Wanneer u op dit moment met ons mee gaat luisteren, wensen we u een gezegende dienst.

Door hieronder op de afspeelbutton te klikken, kunt u live met onze diensten mee luisteren. Eronder kunt u de liturgie van de beluisterde dienst meelezen.

 

Het zou zeer gewaardeerd worden als u een gift wilt doen. Zeker nu er tijdens de Corona crisis veel minder mensen naar de kerk (kunnen) komen, dalen de collecte inkomsten. En de kosten lopen door.
Uw gift kunt u overmaken naar de volgende rekeningnummers:

Kervoogdij Hersteld Hervormde Gemeente Abbenbroek  NL84 RABO 0351 6428 46

Diaconie Hersteld Hervormde Gemeente Abbenbroek NL40 RABO 0351 6428 62
We danken u hartelijk voor uw gift!

De afkondigingen kunt u hier nalezen. Hiervoor dient u in verband met de privacywetgeving  een account aan te maken, deze krijgt u alleen als u lid bent van onze gemeente.

Zondag 5 april / 9.30 uur / ds.D.H.J.Folkers
Thema: Markus waarschuwt ons voor de verloochening van Petrus
1.De voorgeschiedenis
2.De verloochening
3.De belijdenis van Jezus

Vragen voor de kinderen:
1.Waarom staat het verhaal van de verloochening van Petrus in de bijbel?
2.Waarom dacht Petrus dat hij Jezus nooit in de steek zou laten? Welke zonde was er in zijn hart die ervoor zorgde dat hij dat zei?
3.Het was niet slim van Petrus dat hij bij het vuur ging zitten. Waarom niet? Wat zijn plekken waar wij beter niet kunnen komen?
4.De Heere Jezus was niet als Petrus. Hij verloochende de Heere God niet. Hoe heeft Jezus dat geleerd?
Vervolgvraag:
Lees 1 Korinthe 10:11-13
Paulus zegt dat de mensen uit het Oude Testament waarschuwingen voor ons zijn. Zou Petrus ook zo’n voorbeeld kunnen zijn, waarover Paulus het heeft?
Welke belofte geeft de Heere bij in de verzoeking? Wat heb je daar nu aan? (vers 13)


Zondag 5 april / 18.30 uur / kand. L.G. de Deugd
Tekst voor de prediking: Mattheus 21:4 en 5
Thema 'Uw koning komt!'
1.  Een feestende menigte en een eenzame Koning.
2. Een aansporing om de biddend de Schriften te onderzoeken.
3. De vervulling en de belofte van de komst van Koning Jezus.

Vragen voor de kinderen:
1. Waarom voelde de Heere Jezus Zich alleen, terwijl er toch veel mensen rondom de Heere Jezus waren?
2. Waarom is Koning Jezus een andere Koning dan al de andere koningen?
3. Wat is het verschil tussen de eerste komst van de Koning en de tweede komst va de Koning?

 

  • © hersteld hervormde kerk 2020