• " Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
    "
    Johannes 3: 16

Meer over Kerkdiensten

Heidelberger Catechismus

De Heidelberger Catechismus is in Duitsland opgesteld in een roerige tijd, de 16e eeuw, waarin het land een hevige strijd voert om de godsdienstvrijheid tegenover de Roomse overheersing.
De Duitse keurvorst, Frederik III, die de Paltz als zijn gebied had, was een diepgelovig man, die in die roerige tijd de kant koos van de Gereformeerden. Hij voelde het als zijn roeping om ervoor te zorgen dat de jeugd, maar ook de ouderen goed onderwezen werden in de Bijbelse leer. Daarvoor was het nodig, dat er een goed leerboek kwam, waaruit ze onderwezen konden worden, en dat ze konden leren. Daarom gaf hij aan twee jonge theologen opdracht een Catechismus op te stellen: Zacharias Ursinus en Caspar Olevianus.  Ze schreven samen een Catechismus, die vanwege het feit dat beide opstellers in Heidelberg woonden, de naam Heidelberger Catechismus kreeg. De keurvorst zelf schreef er een voorwoord in en in 1563 werd het boekje voor het eerst gedrukt.

De Nederlandse predikant Petrus Datheen vertaalde het leerboekje in het Nederlands en liet het achterin zijn psalmberijming afdrukken. Voortaan werd er op de scholen en in de kerken uit onderwezen.  Tot op heden is het de gewoonte in de kerken van de gereformeerde gezindte om in de tweede dienst, de Catechismus van zondag tot zondag te behandelen.

Deze zgn. leerdiensten worden in onze gemeente gehouden in de avonddiensten door de eigen predikant.

 

 

 

 

 

 


 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024