• " Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
    "
    Johannes 3: 16

Meer over Kerkdiensten

Kosters

De koster(s) treden ’s zondags op als gastvrouw/heer tijdens de erediensten, dit zowel voor gemeenteleden als voor gasten.  Zij / hij zorgt voor een goed verloop voor, tijdens en na de kerkdiensten. In overleg met elkaar zorgen de kosters voor een goede gang van zaken tijdens de doordeweekse activiteiten.  Daarnaast zijn zij sleutelbeheerder. Zij zorgen tevens voor de koffie en verrichten andere hand- en spandiensten voor de gemeente. De koster is ook het aanspreekpunt voor zaken waarmee u zondags de kerkenraad niet lastig wilt vallen. De kosters zoeken ook contact met nieuwe gezichten die meerdere malen in de erediensten verschijnen. We willen echter dit stukje hartelijkheid echter niet alleen aan hen overlaten, het komt erg fijn over als ook gemeenteleden zelf het initiatief nemen voor een gesprekje met gasten. 

Kosters

Mw. M. Voogt

e-mailadres: l.voogt3(at)kpnplanet.nl

0181-662294

Dhr. W.J. van Hemert

e-mailadres: wjvanhemert(at)hetnet.nl

0181-283423

Mw. E. Maassen e-mailadres: maassen.e@gmail.com 0181-662186

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024