• " Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
    "
    Johannes 3: 16

Meer over Live

Live stream

Op deze pagina kunt u op zondag de diensten live bekijken , ook de catechisatie voor de 11+ en 16+ wordt hier op maandagavond 19.30 uur uitgezonden. Afgelopen week is hard gewerkt om dit voor elkaar te krijgen. Het kan zijn dat de live stream nog niet optimaal functioneert, in dat geval kunt u mee luisteren via de audio uitzending. Klikt u hiervoor hier.

Het zou zeer gewaardeerd worden als u een gift wilt doen. Zeker nu er tijdens de Corona crisis veel minder mensen naar de kerk (kunnen) komen dalen de collecte inkomsten. En de kosten lopen door.
U gift kunt u overmaken naar de volgende rekeningnummers:
Kerkvoogdij Hersteld Hervormde Gemeente Abbenbroek NL84 RABO 0351 6428 46
Diaconie Hersteld Hervormde Gemeente Abbenbroek NL40 RABO 0351 6428 62
We danken u hartelijk voor uw gift!

De afkondigingen kunt u hier nalezen. Hiervoor dient u in verband met de privacywetgeving een account aan te vragen, deze krijgt u alleen als lid van onze gemeente.

 

Maandag 1 juni / 9.30 uur / ds. D.H.J.Folkers
Vragen voor de kinderen:

1.Welke vreemde dingen gebeurden er in Jeruzalem op de Pinksterdag? Waarom gebeurden die?
2.Over wie vertelt Petrus met Pinksteren? Wat moeten deze mensen over Hem weten?
3.Wat doet de Heilige Geest met de mensen die naar Petrus staan te luisteren?
4.In deze dienst werd Tom Schuurman gedoopt. Wat zag je allemaal toen hij gedoopt werd?
Vragen voor de jongeren
1.Er gebeuren in Handelingen 2 hele bijzondere dingen. Waarom gebeuren die dingen?
2.Pinksteren is het feest van de uitstorting van de Heilige Geest. Toch preekt Petrus niet over de Heilige Geest maar over Jezus. Waarom?
3.Noem eens een aantal dingen waaruit blijkt dat de Heilige Geest aan het werk is met Pinksteren. Maak onderscheid tussen:
Zichtbaar werk van de Heilige Geest
Onzichtbaar werk van de Heilige Geest
4.Welke van de dingen bij vraag 3 doet de Heilige Geest nog steeds? Hoe merk je dat in je eigen leven?
5.De doop is een teken van Gods evangeliebeloften. Ben jij gedoopt? Wat wil de Heere je daarmee zeggen?

 

 

 

 

 

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2020