• " Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
    "
    Johannes 3: 16

Meer over Algemeen

Woorden uit de Bijbel

Hand.2: 42-46

En zij volhardden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden.44  En allen die geloofden, waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk;en zij verkochten hun bezittingen en eigendommen en verdeelden die onder allen, naar dat ieder nodig had.En zij bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen, en terwijl zij van huis tot huis brood braken, namen zij gezamenlijk voedsel tot zich, met vreugde en in eenvoud van hart.

Ja, zo was het leven in de eerste christengemeente in Jeruzalem. Zo kan het zijn in de christelijke gemeente van 2019. Idealistisch? 

De Bijbel schetst ons nooit een idealistisch beeld voor ogen. Maakt de dingen nooit mooier dan ze zijn. Maar hier zien we wat de uitstorting van de Heilige Geest kan bewerkstelligen. Waar de verbinding met Jezus is, daar is ook verbinding met elkaar. Zelf kunnen we dat als mensen niet maken. Liefde en eensgezindheid zijn vruchten die niet op onze akkers groeien.  Een slechte boom kan geen goede vruchten voortbrengen. Pessimistisch? Realistisch! Als we in de Bijbel lezen en om ons heen zien, en nog dichter bij, in eigen hart blikken, moeten we dat erkennen. Maar waar de Heilige Geest werkt, daar komt ook de negenvoudige vrucht van de Geest openbaar in ons leven. De vrucht van de Geest is: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing (Galaten 5: 22). Alle verhoudingen komen in een ander licht te staan. Allereerst de verticale verhouding met God. We hebben en houden wellicht onze waaroms, maar we leggen die neer voor God, in het vaste geloof dat Hij liefde is, en al het kwaad dat mij overkomt ten beste wil keren. Maar ook mijn verhouding met de naaste krijgt ander licht. Ik krijg de naaste van harte lief, ik behandel de ander met geduld en vriendelijkheid. In de eerste christengemeente werd die vrucht gevonden? Ook in uw/jouw leven?

  • © hersteld hervormde kerk 2019