• " Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
    "
    Johannes 3: 16

Meer over Algemeen

Woorden uit de Bijbel

Een wrede dood, de terechtstelling door kruisiging. Drie mensen worden gevonnist. Jezus wordt aan het kruis gespijkerd. Daar hangt Hij tussen twee misdadigers, als de grootste van de drie. Wat was Zijn misdaad? De Romeinse rechter Pilatus heeft enkele malen Zijn onschuld genoemd: ik vind geen schuld in deze Mens. Maar de Joden waren vastbesloten: deze Man moet dood!

Nee, Jezus had alleen maar goed gedaan. Zieken genezen, zelfs doden opgewekt. Door Zijn handen, die alleen maar gezegend hadden, werden grote spijkers geslagen. Waarom toch? Het antwoord is schokkend: Hij wilde vrijwillig lijden en sterven. Daarvoor was Hij als Kind in een kribbe geboren. Om deze lijdensweg te gaan. Wat was Zijn doel? Voor wie deed Hij dit? Een even verbazend antwoord: voor u en mij.  Hij wilde onze zonden aan het kruis op Zich nemen. Hij wilde de schuld voor u en mij betalen. Zelf onschuldig, wilde Hij zich verlagen tot het niveau van criminelen. Tussen twee moordenaars hangen. Hij heeft de straf willen dragen, zodat u en ik vrijuit zouden gaan. Geen oordeel, geen eeuwige straf voor hen die in deze Gekruisigde geloven.

Als we dat erkennen, dat Hij daar in onze plaats hing, de dood inging, wat we dan ook misdaan hebben, dan loopt ons hart toch over van dankbaarheid?! Het enige wat Hij vraagt, is geloof in Hem. Dat wij heel ons leven aan deze Redder, en Zaligmaker zullen wijden. Dat we Hem met heel ons hart gaan liefkrijgen. Dat is dan toch niet teveel gevraagd?

  • © hersteld hervormde kerk 2019