• " Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
    "
    Johannes 3: 16

Meer over Algemeen

Woorden uit de Bijbel

Het boek van het geslacht van Jezus Christus…” (Matth.1:1)

Het familiealbum

Steeds meer mensen hebben als hobby het uitzoeken van de familiestamboom. Genealogie heet dat met een vreemd woord. Met eindeloos geduld speuren ze in de archieven na, wie er allemaal tot hun voorgeslacht behoren. Het liefst met portretten erbij, zodat ze tenslotte  een zo compleet mogelijk familiealbum krijgen.

In Mattheüs 1 wordt ons het familiealbum van Jezus Christus getoond. Wie worden daarin zoal vermeld? Het antwoord is zonder meer verrassend. We komen er mensen tegen die we bepaald niet verwacht hadden. Neem nu alleen de vrouwen die hier genoemd worden: Thamar, Rachab, Bathséba. Stuk voor stuk namen, die herinneren aan de één of andere bedenkelijke affaire. Ik vermoed dat wij zulke foto’s niet graag aan anderen zouden laten zien.

Trouwens, de mannen die hier genoemd worden, zijn ook zulke besten niet geweest: Jacob, David, Manasse. Die hadden ook zo het een en ander op hun kerfstok. En is dat nu de familie van Jezus? Inderdaad, uit zulke mensen wilde Hij geboren worden. Hun bloed stroomde in Zijn aderen. Diep beschamend is dat. Want daaruit blijkt hoe diep de Zaligmaker Zich moest vernederen om ons achterop te komen. In onze schuld en verlorenheid. Kohlbrugge zou zeggen: Zo diep moest Hij in het vlees worden getrokken. Ons vlees, ons zondige bestaan heeft Jezus, de Messias aangenomen.

Als het erop aankomt, is het onze eigen foto, die hier getoond wordt. Wie daar niet van horen wil, wie zich daar te goed voor acht, kan met dit geslachtsregister niets beginnen. Maar het omgekeerde is ook waar. Wie hier zijn eigen naam tussen al die andere namen leert invullen, mag zich onuitsprekelijk verwonderen en verheugen.

Al Gods liefde en ontferming ademen ons dan in dit geslachtsregister tegen. Er ruist een lied doorheen, dat zingt: Jezus neemt de zondaars aan.

Zou voor Hem, Die uit zo’n voorgeslacht geboren wilde worden, één zonde te groot en één zondaar te ver heen zijn?

(Uit: 'Gods weg met mensen'/ red. drs.M. van Campen)

  • © hersteld hervormde kerk 2019