• " Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
    "
    Johannes 3: 16

Meer over Algemeen

Woorden uit de Bijbel

“En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld”

 

Wat een troostvolle woorden sprak Jezus, voordat Hij naar de hemel voer. Lichamelijk verliet Hij de elf discipelen. Maar dat was geen verdrietige scheiding. Want met en door de Heilige Geest zou Hij altijd bij Zijn discipelen zijn. Tot de voleinding van deze wereld. Dat strekt zich dus nu al uit tot op de dag waarop u dit leest. Als u Jezus liefheeft, dan zijn dat geweldige woorden. In dagen van voorspoed is Hij er, en niet minder in dagen van zorg, ramp, en tegenspoed. Ook als wij Hem niet ervaren, is Hij er. Want Hij heeft het beloofd. Als u naar de lucht kijkt en alleen maar een bewolkte lucht ziet, weet u het toch ook: de zon is er, al zie ik hem niet. Zo is Jezus ook bij Zijn kinderen, al pakken donkere wolken zich samen in en boven hun leven.
Jezus is opgevaren, en is aan de rechterhand van Zijn Vader bezig om voor uw heil en redding te werken. Hij laat de Vader Zijn doorboorde handen zien, en pleit zo voor zondaren, die zelf niets hebben om de schuld te betalen. God de Vader heeft immers Jezus’ werk erkend en bekroond door Hem op te wekken uit de dood! Jezus pleit in de hemel voor u, en de Heilige Geest op aarde. Twee Advocaten, die Pro Deo, voor Gods aangezicht bidden voor zondaren.

En ondertussen mogen wij leven door de kracht van Zijn opstanding. Is er een rijker en voller leven denkbaar?

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: