• " Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
    "
    Johannes 3: 16

Meer over Algemeen

Introductie

De Hersteld Hervormde gemeente van Abbenbroek is een streekgemeente, waarvan het kerkordelijk vastgestelde gebied de eilanden Voorne-Putten én Rozenburg bevat. Maar ook van daarbuiten voelen mensen zich thuis bij de gemeente en de prediking in Abbenbroek.

Gemeenteleden komen dan ook uit veel verschillende woonplaatsen, maar zijn ook afkomstig uit veel verschillende kerkelijke richtingen. Hoe divers die ook zijn, men vindt elkaar rond de prediking, die hier klinkt. Daarmee hebben we ook het centrum van het gemeente-zijn in het oog!

Door het streekkarakter van de gemeente is het belangrijk om niet alleen ‘s zondags onder het Woord te zitten, maar ook door de weeks deel te nemen aan het verenigingsleven. Niet alleen op zondag zijn we gemeente, maar ook de rest van de week. Graag wil de kerkenraad dat onder uw aandacht brengen, opdat we werkelijk het gemeente-zijn kunnen beleven.

Woord en Sacrament
Wekelijks komt de gemeente van Christus op zondag samen rondom het Woord van God en een aantal malen per jaar worden de sacramenten van de Heilige Doop en van het Heilig Avondmaal bediend.

De eredienst

Elke zondag kunt u twee maal naar de kerk. Dit ritme is er vanaf de tijd van de apostelen toen de gemeente samenkwam ’s morgens voor het werk en ’s avonds na het werk. Gelukkig werd er na enkele eeuwen ook maatschappelijk ruimte voor het vieren geschapen, toen de zondag als de 'dag des Heeren' een dag werd waarop iedereen vrij was. Al vele eeuwen lang is er de gelegenheid om op zondag adem te komen en onder de adem van de Heilige Geest te komen.  We gaan niet naar de kerk om in de hemel te komen. We mogen komen om lof aan God te brengen. We mogen komen om meer en meer kennis van de Heere Jezus Christus te krijgen. We mogen komen op de plaats waar Christus Zijn gemeente door Zijn Geest heiligt door het Woord. We willen elkaar graag wijzen op Hebreeën 10:25; “Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen, en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen.”

Wij willen een gastvrije gemeente zijn. Daarom zijn de plaatsen in de kerk vrij, met uitzondering van enkele gereserveerde plaatsen.De morgendienst begint gewoonlijk om 9.30 uur en de avonddienst om 18.30 uur.  Een enkele keer kan daarvan worden afgeweken i.v.m. bijzondere omstandigheden (bijv. nieuwjaarsdag).

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024