• " Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
    "
    Johannes 3: 16

Meer over Algemeen

Bijzaal

Voor gemeenteleden bestaat de mogelijkheid om het bijzaaltje voor een bepaald(e) dag(deel) te huren. Dit kan zijn voor het vieren van een verjaardag of een andere familieaangelegenheid.  U dient dan zelf de catering te verzorgen en wij verwachten dat het zaaltje en keuken na afloop opgeruimd wordt achtergelaten. De kosten zijn gesteld op € 35,00 per dagdeel.

Natuurlijk kan de verhuur alleen plaatsvinden als er geen andere activiteiten in de kerk plaats vinden.  Een en ander dient u te bespreken met dhr. A. Boer (kerkvoogd), tel. 413889 of 06-11102114.

  • © hersteld hervormde kerk 2024