• " Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
    "
    Johannes 3: 16

Meer over Algemeen

Wie zijn wij?

De Hersteld Hervormde gemeente van Abbenbroek is niet alleen gemeente binnen de Hersteld Hervormde Kerk, maar voelt zich tevens verbonden met de wereldwijde gemeente van Jezus Christus.

Samen met vele gemeenten verspreid over de wereld en door de eeuwen heen belijden we Jezus Christus als Heere van onze gemeente, en geloven wij dat wij door Hem alleen bestaan. De blik in onze gemeente is dan ook allereerst naar Hem.
Als wij met Jezus leven en in Hem blijven, zal ons leven veel vrucht dragen.

In onze gemeente staat de Bijbel, die wij lezen als Woord van God, centraal. Dat centraal staan is breder dan de verkondiging eruit in de erediensten. Ook in pastorale contacten, catechesemomenten, kringen en verenigingen gaat de Bijbel open, om daaruit te ontvangen wat ons leven verder brengt. Daarnaast vindt ook het verdere werk dat in onze gemeenten gebeurt,  jeugdwerk, diaconaat, gemeentedagen en – avonden, haar oorsprong in het Woord van God. De oproepen daaruit om samen te zijn, elkaar te leren, barmhartigheid te tonen maken dat we dit alles een plek geven in onze gemeente.

Naast de blik op Christus is onze blik gericht op het dorp, waarin de kerk staat, Abbenbroek. Graag delen wij het Evangelie, de blijde boodschap met anderen, omdat we vanuit de Bijbel zien en geloven dat er meer is dan wat er in dit leven te vinden is. We hebben een God, Die ons ontferming en genade wil geven, en daarom Zijn Zoon Jezus Christus gegeven heeft.

 

Dit is maar een eerste schets. We nodigen u van harte uit om op deze website kennis te nemen van de verschillende onderdelen en geledingen van onze gemeente. Wie weet, ontmoeten we u tijdens een van onze diensten! Elke zondag om 9.30 en 18.30 uur komt onze gemeente samen om de Bijbel te openen, en daaruit Gods liefde te vernemen voor zondaren. Van harte welkom!

  • © hersteld hervormde kerk 2024