• " Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
    "
    Johannes 3: 16

Meer over Algemeen

ANBI verantwoording

Onze gemeente is een ANBI-instelling. De verantwoording hiervan wordt gedaan in het hieronder te lezen document. Klik u de link aan, dan kunt u deze verantwoording lezen.

 

Staat van lasten en baten diaconie 2018

Staat van lasten en baten kerkvoogdij 2018 (voorlopig)

  • © hersteld hervormde kerk 2020