• " Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
    "
    Johannes 3: 16

Meer over Algemeen

Geschiedenis

Het kerkgebouw van Abbenbroek heeft al eeuwenlang een plaats in deze kleine dorpsgemeenschap.

Het gebouw wordt beschreven als een baksteenbouw met houten bekapping, bestaande uit een rechthoekig gesloten koor, een driebeukig schip en een westtoren. Het dak is met leien gedekt.

Het koor, dat waarschijnlijk als eerste werd gebouwd, dateert uit 1300 of begin 14e eeuw. De kleine grafzerk in de wand is de oudste toevoeging in het koor (1461). Het gebouw bevat ook nog andere, goed bewaard gebleven grafzerken uit 1607, 1619 en 1658. De grafkelders zijn geruimd en volgestort met zand.

In het koor bevindt zich ook de eiken preekstoel die in het jaar 1613, voor rekening van Graaf de Merode,  in z'n huidige vorm werd gebracht..

De preekstoel bevat een rijke koperen lezenaar.

Het schip van de kerk dateert uit het laatste kwart van de 15e eeuw.

Het koor en het schip worden van elkaar gescheiden door het laat-Gotische koorhek dat dateert uit 1500.

Tot het jaar 1788 worden beide gedeelten voor de eredienst gebruikt, het schip is na 1788 niet meer voor de eredienst in gebruik geweest.

De toren dateert uit het begin van de 15e  eeuw en bevat een grote klok uit het jaar 1451.

In de loop der eeuwen is er veel verbouwd en gerenoveerd maar helaas niet altijd op een verantwoorde manier, financiële tekorten speelden ook toen al een rol van betekenis.

In de jaren 1930-1933 is de kerk grondig gerestaureerd waarbij de "vervallen staat"  grondig werd aangepakt en het gebouw zijn oorspronkelijke vorm weer terug kreeg (zie uitgebreide geschiedenis).

Er is de laatste twee jaar groot onderhoud gepleegd aan de buitenzijde van de kerk, zo is het gehele dak voorzien van nieuwe leien, zijn alle goten vernieuwd en is het metselwerk gerestaureerd.  Ook de binnenmuur achter de kansel werd aangepakt. Later zullen de overige binnenmuren opnieuw worden gestuct.

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024