• " Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
    "
    Johannes 3: 16

Meer over Algemeen

Wat geloven wij?

Wij geloven, dat God, de Schepper is van de hemel en van de aarde, en dat wij Hem daarom als Zijn schepselen lof en eer moeten en mogen toebrengen.
Wij geloven dat wij mensen zondaren zijn, maar ook dat God Zijn Zoon, onze Heere Jezus Christus, naar deze wereld gezonden heeft om in onze plaats de straf op de zonde aan het kruis te dragen.
Wij geloven dat bekering en geloof nodig zijn, om deze verlossing van Jezus te aanvaarden en daaruit met blijdschap te leven.
Wij geloven dat de Heilige Geest in mensen wonen wil, en ons alles zal leren over Jezus wat nodig is.

Dat alles is in de Bijbel beschreven, en wij geloven dat de Bijbel Gods Woorden bevat, die Hij mensen liet opschrijven. Daarom noemen wij de Bijbel Gods Woord.
In de Bijbel wordt de Schepping van de wereld beschreven, maar ook hoe de mens in zonde viel. In het tweede gedeelte van de Bijbel, het Nieuwe Testament, lezen we hoe Jezus als Kind naar deze wereld kwam. Deze blijde boodschap, het Evangelie genoemd, van redding en verlossing mogen we elke zondag in de kerk horen, en wordt in deze wereld verbreid.

Wij geloven dat we Jezus mogen, maar ook moeten navolgen en daarom willen wij dienstbaar zijn aan de mensen om ons heen en aan elkaar. Zo vormen wij een gemeenschap rond Jezus, onze goede Herder. We willen ook doordeweeks oog en oor hebben voor elkaar én voor de mensen om ons heen. Door gastvrijheid willen wij iets laten zien van wie Jezus Christus is. Het is ons verlangen dat steeds meer mensen God leren kennen en dat de kerk een kloppend hart mag zijn in het dorp Abbenbroek

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024