• " Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
    "
    Johannes 3: 16

Meer over Kerkdiensten

Koffiedrinken

Op elke eerste zondag van de maand is er na de morgendienst gelegenheid om met elkaar koffie te drinken en van gedachten (o.a. over de preek) te wisselen. Onderling contact met elkaar is belangrijk voor de band die wij als gemeente mogen hebben. Op deze ochtenden is er geen zondagsschool. Onze predikant hoopt hier –voor zover mogelijk – bij aanwezig te zijn.

  • © hersteld hervormde kerk 2024