• " Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
    "
    Johannes 3: 16

Meer over Kerkdiensten

Collectemunten

Het is mogelijk om in de eredienst en andere bijeenkomsten van de gemeente met, door onze gemeente uitgegeven, collectemunten te betalen.  Wanneer u hiervan gebruik wilt maken, maakt u een bedrag over op de rekening van: Kerkvoogdij Hersteld Hervormde Gemeente Abbenbroek, rekeningnummer NL84RABO0351642846.  U vermeldt hierbij om hoeveel collectemunten het gaat en om welk bedrag. Collectemunten zijn verkrijgbaar per zakje van 30 stuks in de volgende waarden: € 0,40, € 0,70,- , € 1,25, € 2,50 en € 5,00. Distributie van de munten loopt via de kerkvoogdij (zie hieronder)

Bestellen collectemunten

Dhr. H.W. van der Pols (financiële administratie kerkvoogdij)
Tel. 0181-451005
E-mailadres: henkvanderpols(at)hotmail.com

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024