• " Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
    "
    Johannes 3: 16

Meer over Verenigingen

Vrouwenvereniging 'Weest Getrouw'

Vrouwenvereniging "Weest Getrouw" is opgericht in januari 1989. Het doel van de vereniging is dat we, als vrouwen van de gemeente, Gods Woord onderzoeken d.m.v. Bijbelstudies. De leiding berust bij het bestuur dat door de leden is gekozen.

De leden komen om de drie weken op woensdagavond bij elkaar. De avonden beginnen om 19.30 uur en eindigen om ongeveer 22.00 uur. De vrouwenvereniging is op zoek naar enthousiaste nieuwe leden.  Alle dames worden van harte uitgenodigd om eens een avond mee te beleven of, nog beter, lid van de vrouwenvereniging te worden. 

Leiding Vrouwenvereniging “Weest Getrouw”

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2019