• " Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
    "
    Johannes 3: 16

Meer over Verenigingen

Mannenvereniging 'Ethan'

De mannenvereniging vergadert om de drie weken op woensdagavond in de consistorie van de kerk, bij voorkeur op dezelfde avond en tijd als de vrouwenvereniging, dit is van 19.30 tot 21.30 uur. Zij stelt zich ten doel om Gods Woord te onderzoeken. Het is goed en zeer nuttig om de zoektocht naar het Koninkrijk van God als een primair doel in ons leven te beschouwen. Met deze vereniging hopen de leden hieraan een steentje te kunnen bijdragen. Informatie kunt u krijgen bij onze bestuursleden (zie hieronder).
Het bankrekeningnummer van de vereniging is: NL96RABO0149375999.

Bestuursleden mannenvereniging “Ethan”

 

  • © hersteld hervormde kerk 2019