• " Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
    "
    Johannes 3: 16

Meer over Verenigingen

Huwelijkskring

Ieder jaar peilt de predikant de behoefte aan deelnemers voor de huwelijkskring. Deze kring houdt vijf avonden van toerusting in voor jonge stellen die zich voorbereiden op een huwelijk of recent getrouwd zijn. Door middel van onderwerpen als: huwelijk als verbond, man/vrouw-verhouding, communicatie en conflicthantering en seksualiteit geven de predikant en zijn vrouw in vijf interactieve avonden veel noodzakelijke bagage mee voor de levensreis die jullie samen gaan ondernemen of al begonnen zijn. Zoals het nemen van rijlessen verplicht is voor het behalen van het rijbewijs, is deze huwelijkskring eigenlijk een noodzakelijke voorwaarde voor een Bijbels en gezegend huwelijksleven. Welkom!

De huwelijkskring wordt geleid door de predikant, samen met zijn vrouw.

 

  • © hersteld hervormde kerk 2019