• " Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
    "
    Johannes 3: 16

Meer over Activiteiten

Zondagsschool 'Benjamin'

De zondagsschool wordt gehouden tijdens de morgendienst en duurt van 9.30 uur tot ongeveer 11.00 uur. Op dit moment is er één groep in de leeftijd van 4 t/m 10 jaar die bij elkaar komt in de consistorie. De zondagsschool is in het verleden opgezet voor kinderen die niet of nauwelijks in aanraking kwamen met Gods Woord. Iedereen is daarom van harte welkom en ons streven is dat wij een doorgang mogen zijn voor de kinderen om hen zo jong mogelijk in de kerk de diensten bij te kunnen laten wonen. Het is dus niet verplicht om de kinderen tot hun tiende jaar op de zondagsschool te laten blijven. 

Wat wordt er allemaal gedaan?

Er wordt een Bijbelverhaal verteld, gezongen, gebeden en een Bijbelse verwerking verzorgd in de vorm van een tekening, een puzzel, een vragenspel, etc. De kinderen leren een tekst en een psalm aan de hand van een roosterboekje voor de zondagsschool. De tekst en de psalm worden aan het begin van de zondagsschooldienst opgezegd en beloond met punten. Bij het behalen van het aantal afgesproken punten of bij een verjaardag, mag het desbetreffende kind een aardigheidje uitzoeken uit de cadeaudoos. Er wordt geen zondagsschool gehouden tijdens de schoolvakanties en tijdens de diensten waarin een sacrament wordt bediend. Ook op de eerste zondag van de maand, wanneer er gezamenlijk koffiedrinken is na de dienst, is er ook geen zondagsschool. Met uitzondering van de maanden waarin het sacrament van het heilig Avondmaal bediend wordt.

Eén van de hoogtepunten is de jaarlijkse viering van het Kerstfeest. Tijdens deze Kerstfeestviering nemen de tienjarigen afscheid, waarbij zij een Bijbel uitgereikt krijgen namens de kerkenraad van onze gemeente.  

Medewerkenden zondagsschool “Benjamin"


 

  • © hersteld hervormde kerk 2019