• " Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
    "
    Johannes 3: 16

Meer over Activiteiten

Bezinningsavonden

De zogeheten bezinningsavonden worden op de donderdagavond in de week van voorbereiding op het Heilig Avondmaal gehouden.
Aanvang: 20.00 uur.

De inleiding, die door ds. Van de Weg gehouden wordt, heeft betrekking op items rond het Heilig Avondmaal. Ds. Van de Weg zal in de komende tijd gedeelten uit het Formulier van het Heilig Avondmaal behandelen.

Bij deze avonden is een ieder van harte welkom, dus niet alleen de Avondmaalsgangers. Rond het Heilig Avondmaal leven vaak veel vragen. Er kan een geestelijke worsteling zijn, juist ook rond dit Sacrament. Er kunnen twijfels en vragen leven, die vaak ook afhankelijk zijn van onze geestelijke bakering en kerkelijke opvoeding.
Wellicht kunt u tijdens deze avonden uw vragen kwijt. Het is altijd fijn om na de inleiding gelegenheid tot vragen stellen te hebben, waarbij er gesproken kan worden over het Sacrament tot versterking van het geloof.

Onder de tab in de hoofdnavigatie 'Kerkdiensten' vindt u onder het kopje 'Sacramenten' de data van het Heilig Avondmaal voor dit jaar en het volgend jaar 2017.

We hopen elkaar op een van de bezinningsavonden te ontmoeten! 

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2019