• " Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
    "
    Johannes 3: 16

Meer over Activiteiten

Activiteitencommissie

Deze commissie zet zich in om gelden te werven voor de restauratie van de kerk of andere projecten d.m.v. het organiseren van allerlei activiteiten, zoals de (na) zomermarkt, de oliebollenactie, het Nieuwjaarsbuffet enz.

Ieder jaar wordt door de activiteitencommissie een rommelmarkt / zomermarkt c.q. najaarsmarkt georganiseerd in en om de kerk. Ieder jaar wordt hiervoor veel werk verzet door de organisatie: de activiteitencommissie,  de vrouwenvereniging, en de leden van onze gemeente.

Maar ieder jaar mogen we ons ook verheugen in een goede opbrengst die bestemd is voor een project binnen onze gemeente, bijvoorbeeld het onderhoud van het gebouw, een nieuwe keuken, de inrichting, het opknappen van het zaaltje etc.

Zo zijn we die dag met veel gemeenteleden samen bezig alles goed te laten verlopen. Hierdoor wordt de onderlinge band versterkt en kunnen we altijd weer terug zien op een fijne, vaak zware, maar o zo gezellige dag.

Wanneer u hieraan, op welke manier dan ook, wilt meewerken kunt u contact opnemen met de organisatoren achter deze dag, de leden van de activiteitencommissie.

E-mailadres activiteitencommissie (nieuw!): ac.abbenbroek(at) gmail.com

Leden activiteitencommissie

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2019