• " Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
    "
    Johannes 3: 16

Ds. T.A. Bakker

Ochtenddienst

12 nov2023 09:30

Klik door voor liturgie

Wij wensen u een gezegende dienst toe!

Thema: 'God is met ontferming bewogen'
1.Met de mensen in Ninevé.
2.Met de dieren in Ninevé.
3.Met Jona.

Vragen:
1.God vergelijkt de wonderboom met Ninevé. Wat is de overeenkomst? Welke twee verschillen benoemt Hij?
2.Hoe kijk jij naar mensen die niet naar de kerk gaan? Merken ze dat ook en zo ja, hoe dan?
3.Als God werkelijk wil dat alle mensen zalig worden, dan kan Hij daar toch gewoon voor zorgen? Hoe moeten we dat zien?
4.Wat zouden wij kunnen doen om beter te zorgen voor de dieren?
5.Het boek Jona eindigt met een vraag aan Jona, maar ten diepste is het een vraag aan jou. Welke vraag stelt God aan jou? Wat is jouw antwoord daarop?

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024