• " Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
  "
  Johannes 3: 16

Ds.R.Kok

Avonddienst

14 aug2022 18:30

Klik door voor liturgie

Wij wensen u een gezegende dienst toe!

Vragen:

 1. 1.Hoe kan Josafat aan de Heere vragen om recht (vs. 12)?  Hebben wij rechten bij de Heere?
  2.Wat is vasten? Hoe kunnen wij dat doen in onze tijd?
  3.Hoe kun je te weten komen wat je moet doen tegenover verkeerde machten en krachten?
  4.Waarom is zingen van goede geestelijke liederen zo belangrijk? Kun je meer personen noemen die in heel moeilijke omstandigheden zongen?
 • © hersteld hervormde kerk 2022