• " Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
    "
    Johannes 3: 16

Ds. D.H.J. Folkers

Avonddienst

19 mrt2023 18:30

Klik door voor liturgie

Wij wensen u een gezegende dienst toe!

Thema: Horen kinderen bij het Koninkrijk van God?
1.Waarom niet?
2.Waarom wel?

Vragen bij de preek:
1.Welke redenen worden aangedragen door baptisten om kinderen niet te dopen?
2.Wat kunnen wij van deze redenen leren?
3.Kun je met ‘bewijsteksten’ alle belangrijke leerstukken uit de Bijbel bewijzen?
4.Welke redenen hebben wij om kinderen juist wel te dopen?
5.Wat is ons grootste probleem bij het nadenken over de kinderdoop?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2023