• " Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
    "
    Johannes 3: 16

Ds. D.H.J. Folkers (dankz.H.A.)

Avonddienst

25 feb2024 18:30

Klik door voor liturgie

Wij wensen u een gezegende dienst toe!

Thema: Leven als bijwoner en vreemdeling is een strijd
1.Strijd met onze zondige verlangens
2.Strijd met de zondige wereld

Vragen bij de preek:
1.In het eerste punt van de preek kwam de evangelie-logica naar voren. Wat betekent dat?
2.Waarom is het Evangelie bevrijdend in een wereld waarin je jezelf altijd weer moet bewijzen?
3.In welke situaties in je leven word je gemakkelijk verleid tot zonde en kan je het principe van ‘zo ver mogelijk wegblijven’ toepassen?
4.Hoe spreekt de wereld over gelovigen? Kom je daar verschillende reacties in tegen?
5.Heb je zelf wel eens een reactie op je levenswandel ontvangen? Was dat positief of negatief?
6.Waarom zegt Petrus dat we niet te snel ontmoedigd moeten raken van negatieve reacties, terwijl we goed doen?
7.Hoe helpt het antwoord op vraag 7 jou persoonlijk?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024