• " Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
    "
    Johannes 3: 16

Ds. D.H.J. Folkers

Avonddienst

29 nov2020 18:30

Klik door voor liturgie

Wij wensen u een gezegende dienst toe!

Vragen voor de jongeren:
1.Wat betekent het woord ‘goed’ in de bijbel?
2.Wat betekent het dat God de mens goed geschapen heeft?
3.Welke vier doelen heeft God met de mens volgens antwoord 6? (tip: lees vanaf opdat…)
4.Het paradijs was de verkeringstijd tussen God en mens.
a.Wat vind je van dit voorbeeld?
b.Maakt dit ook duidelijk hoe erg de zondeval was?
5.Kunnen we Adam de schuld van de zonde geven? Waarom (niet)?
6.Kun je uitleggen wat wij met Adams zonde te maken hebben?
7.Zondag 3 zegt dat wij door onze zonde verdorven zijn. Kan dat ooit nog goedkomen? 

 


 

 

 

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2020