• " Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
    "
    Johannes 3: 16

Ds. D.H.J. Folkers (H.A.)

Ochtenddienst

25 feb2024 09:30

Klik door voor liturgie

Wij wensen u een gezegende dienst toe!

Thema: Laat uw hart niet in beroering raken
Vragen bij de preek:
1.Ken jij momenten dat je hart in beroering is, zoals dat bij de discipelen was?
2.Hoe komt het dat gelovigen soms in de stress / paniek / wanhoop schieten?
3.Wat moeten wij ons bedenken als ons dat overkomt?
4.Heb je troost geput uit dit gedeelte van Johannes 14?
5.Hoe leert het avondmaal ons dat we ons hart niet moeten laten beroeren?

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

               

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024