• " Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
    "
    Johannes 3: 16

Meer over Verenigingen

Verenigingen

Hier kunt u kennis nemen van de verschillende verenigingen in onze gemeente. Benadert u gerust een van de leidinggevenden van de vereniging, waarvan u meer wilt weten. En kom eens een keer kijken bij de vereniging waarin u interesse heeft. Het is zegenrijk, als er met een open Bijbel gesproken wordt over zaken, die in ons leven werkelijk van betekenis zijn.

Deelnemen aan het verenigingsleven is bovendien van belang om samen gemeente te zijn. Een ieder mag daar op zijn eigen wijze aan meedoen. De een kan de ander leren, terwijl anderen liever luisteren en de dingen in zich opnemen. Zeg dus niet te vlug: een vereniging is niets voor mij. Ook hierin is de gemeente een lichaam, dat verschillende ledematen kent, en waarvan er niet één de ander missen kan!

“Maar God heeft het lichaam zo samengesteld, dat Hij aan het lid dat tekort komt, groter eer gaf,opdat er geen verdeeldheid in het lichaam zou zijn, maar de leden voor elkaar gelijke zorg zouden dragen. En als één lid lijdt, lijden alle leden mee. Als één lid eer ontvangt, verblijden alle leden zich mee. Samen bent u namelijk het lichaam van Christus, en ieder afzonderlijk Zijn leden.” (1 Korinthe 12: 25-27)

  • © hersteld hervormde kerk 2019