• " Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
    "
    Johannes 3: 16

Meer over Kerkenraad

Ouderlingen

Het ambt van ouderling omvat de volgende taken: 
- opzicht uitoefenen over leer en levenswandel van de predikant 
- waken voor de instandhouding van de openbare eredienst 
- opzicht houden over de gemeente, toezien of alles op gepaste en ordelijke wijze toegaat. 
Deze taken komen tot uiting in het maken van beleidsvorming en het doen van huisbezoek

De scriba
De taak van de scriba is om alle secretariële zaken rondom de kerkgang en vergaderingen te regelen.  Dit betekent onder andere dat correspondentie van en aan de kerkenraad via de scriba loopt.  Wilt u hierbij ook denken aan geboorte- trouw- en rouwkaarten etc.?  Ook heeft de scriba een organiserende rol bij het houden van stemmingen, zoals de zesjaarlijkse stemming en de stemming rond de verkiezing van ouderlingen en/of diakenen.

Ouderlingen

 

  • © hersteld hervormde kerk 2019