• " Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
    "
    Johannes 3: 16

Meer over Kerkenraad

Diakenen

Naast de predikant en de ouderlingen, maken de diakenen deel uit van de kerkenraad. 'Diaconie' is afgeleid van een woord dat letterlijk 'dienen' betekent. De taken van de diakenen zijn o.a.:
- getrouw en zorgvuldig de giften en goederen inzamelen en bewaren
- het uitdelen van de ontvangen gaven

We hebben als gemeente de taak om te helpen in armoede en nood. Dat kan in onze eigen gemeente zijn maar ook daarbuiten.  Daarnaast proberen zij ook via allerlei organisaties de nood elders in de wereld te lenigen.  Het steunen van zending- en evangelisatiewerk hoort hier ook bij. Zij proberen het geld dat vanuit de gemeente binnenkomt op een verantwoorde manier te besteden. De diakenen zijn bij alle besluitvorming betrokken, verrichten ook allerlei organisatorische taken en gaan desgevraagd mee op huisbezoek. De kerkenraad heeft als taak om de jaarrekening en de begroting goed te keuren. 

De bankrekening van de diaconie is: NL40RABO0351642862 t.n.v. Diaconie Hersteld Hervormde Gemeente Abbenbroek.

Diakenen

 

  • © hersteld hervormde kerk 2019