• " Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
    "
    Johannes 3: 16

Meer over Kerkenraad

D.Z.V.

De Diaconale Zorgverlening valt onder verantwoordelijkheid van de diaconie. Daarom staat dit stukje onder de tab van  'Kerkenraad', onder 'diaconie'.

De vrijwillig(st)ers van de D.Z.V. brengen regelmatig (in principe één keer per maand) een bezoekje aan ouderen en alleenstaande leden van onze gemeente. Dit is in beginsel bedoeld voor ouderen vanaf 70 jaar, en alleenstaanden vanaf 50 jaar die daar prijs op stellen.

Mantelzorg is voor gemeenteleden die in afwachting zijn van professionele hulpverlening of als aanvulling hierop bijgestaan moeten worden. We denken hierbij aan mantelzorg bij ziekte of andere omstandigheden, bijvoorbeeld zorg voor hen die achterblijven wanneer moeder in het ziekenhuis wordt opgenomen.  Misschien moet er voor iemand worden gekookt, of zijn er kinderen voor wie oppas nodig is In eerste instantie geldt hier de reguliere hulp, maar wanneer die niet beschikbaar is kan de D.Z.V. trachten deze hulp te verlenen. In voorkomende gevallen kunt u bij de desbetreffende instanties terecht, maar wanneer u om welke reden dan ook in de problemen dreigt te komen, kunnen wij proberen u te helpen.  Aarzel niet om contact op te nemen met mevrouw Kromhout.
Zij  verzorgt ook de toezending van kaarten bij verjaardagen en andere gedenkwaardige feiten. en coördineert de bezoeken aan zieken. Het is dan ook van belang dat zij wordt geïnformeerd over het wel en wee van de gemeenteleden, of bij opname in het ziekenhuis.

 

     

 

  • © hersteld hervormde kerk 2019