• " Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
    "
    Johannes 3: 16

Meer over Kerkenraad

Padureni

Vanaf begin 2013 is de Avondmaalscollecte bestemd voor de vereniging ‘Vrienden van Padureni’. Dit is een kleinschalige vereniging, die in de arme Romadorpen Padureni, Babele en Ghimpati (in de buurt van de Roemeense hoofdstad Boekarest) de ergste nood probeert te lenigen. De woon-en leefomstandigheden van de mensen daar is,  ruim 25 jaar na de Revolutie van 1989, nog steeds als schrijnend te kenschetsen.
Petru Mircea is voorganger van de kleine christelijke gemeente in Padureni en evangelist in de andere genoemde dorpjes. Eens was hij een begaafde en veelgevraagde muzikant op bruiloften en partijen. Toen hij tot bekering kwam, wilde hij geen ‘wereldse’ noot meer spelen en stelde zich in dienst van het kleine kerkje in zijn woonplaats.
In Abbenbroek zijn er al twee gemeenteavonden geweest rond Padureni, en tijdens de laatste heeft Petru samen met zijn dochter Mimi, en enkele Romajongeren uit Padureni, een indrukwekkende avond voor ons verzorgd (zie foto).
Veel gemeenteleden in Abbenbroek ontvangen per e-mail de Nieuwsbrief, die de vereniging rondstuurt, en waarin men verantwoording aflegt van de besteding van de ontvangen gelden. Hieronder kan iederéén de Nieuwsbrief lezen. Bent u bewogen geworden met de armoede daar? Uw gift is meer dan welkom via het rekeningnummer dat in de Nieuwsbrieven genoemd wordt!

Nieuwsbrief 22 / december 2014

Nieuwsbrief 23 / maart 2015

Nieuwsbrief 24/ mei 2015

Bouwbrief augustus 2015

  • © hersteld hervormde kerk 2019