• " Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
    "
    Johannes 3: 16

Meer over Kerkenraad

Kerkenraad

De kerkenraad is de vertegenwoordiging van de gemeente en wordt gevormd door de herder en leraar (predikant), de ouderlingen en de diakenen. 

De kerkenraad heeft in het bijzonder tot taak:
- de dienst van het Woord en de sacramenten te onderhouden
- opzicht te houden over belijdenis en wandel van de leden en over de vervulling van ambten, bedieningen en functies
- leiding te geven aan de opbouw van de gemeente en haar dienst in de wereld.

De kerkenraad vergadert over het algemeen eens per maand.

 

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2019