• " Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
    "
    Johannes 3: 16

Kand. L.G. de Deugd

Avonddienst

05 apr2020 18:30

Klik door voor liturgie

Wij wensen u een gezegende dienst toe!

Tekst voor de prediking: Mattheus 21:4 en 5
Thema 'Uw koning komt!'
1.  Een feestende menigte en een eenzame Koning.
2. Een aansporing om de biddend de Schriften te onderzoeken.
3. De vervulling en de belofte van de komst van Koning Jezus.


Vragen voor de kinderen:
1. Waarom voelde de Heere Jezus Zich alleen, terwijl er toch veel mensen rondom de Heere Jezus waren?
2. Waarom is Koning Jezus een andere Koning dan al de andere koningen?
3. Wat is het verschil tussen de eerste komst van de Koning en de tweede komst va de Koning?

 

 


 

  • © hersteld hervormde kerk 2020