• " Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
    "
    Johannes 3: 16

Ds. D.H.J. Folkers

Ochtenddienst

13 mei2021 09:30

Klik door voor liturgie

Wij wensen u een gezegende dienst toe!

Thema: Jezus geeft bij Zijn afscheid aan de kerk:
1.Een grote bemoediging
2.Een grote opdracht
3.Een grote verzekering

Vragen voor bespreking:
1.Wat is de belangrijkste reden dat de kerk op aarde achterblijft?
2.Wat vind u/jij: is de verkondiging van het evangelie voor de kerk in 2021 nog steeds het belangrijkste? Waarom?
3.Wat betekent het om Jezus’ gezag te erkennen?
4.Hoe kunnen wij mensen in aanraking met het onderwijs van Jezus brengen?
5.Heb je je wel eens afgevraagd of de Heere u/jou wil gebruiken in zending of evangelisatie?
6.Welke rol speelt zending en evangelisatie in je leven?

  • © hersteld hervormde kerk 2021