• " Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
    "
    Johannes 3: 16

Meer over Kerkenraad

Kerkvoogdij

Kerkvoogdij

De (ouderling)kerkvoogden behartigen de niet-diaconale stoffelijke belangen van de gemeente.  Hierbij valt te denken aan: beheer van de pastorie en overige kerkelijke gebouwen en bezittingen, (restauratie en onderhoud), het verwerven van inkomsten uit collecten, actie Kerkbalans (vrijwillige bijdrage) en Generale Kas.  Ook het bijhouden van de administratie van de gemeente in de ruimste zin van het woord behoort tot de taken.  U kunt hierbij denken aan: begroting, jaarrekening en pachtzaken en ledenadministratie. Die laatste is uitbesteed aan diaken A.Maassen (zie ledenadministratie).

Met betrekking tot de financiële administratie kan nog worden opgemerkt dat de goedkeuring van de jaarrekening en begroting door de gehele kerkenraad gegeven moet worden.  Naast de taken van financiële aard benoemt en houdt de kerkvoogdij toezicht op de organisten, de koster en de schoonmakers van de gemeente.

Het bankrekeningnummer van de kerkvoogdij is: NL84 RABO 0351642846 t.n.v. Kerkvoogdij Hersteld Hervormde Gemeente Abbenbroek.

Kerkvoogden:

Dhr. J. Dam (voorzitter)
0181-691254

ouderling-kerkvoogd, voorzitter kerkvoogdij, regeling orgelrooster

e-mailadres: jdam3264as(at)kpnmail.nl

Dhr. H. Brak
0181-786554

kerkvoogd, penningmeester.

 

Dhr. H. W.van der Pols
0181-451005

secretaris kerkvoogdij, organist, uitgifte collectemunten

e-mailadres: henkvanderpols(at)hotmail.com

 

 

 

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2019