• " Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
    "
    Johannes 3: 16

Meer over Agenda

Morgendienst

9.30 uur Ds. D.H.J. Folkers, internetdienst

05 apr2020

Schriftlezing: Markus 14: 27-31, vers 37-38, vers 54 en vers 66-72. Tekst Markus 14: 66-72.

Thema: Markus waarschuwt ons voor de verloochening van Petrus

 1. De voorgeschiedenis

2. De verloochening

3. De belijdenis van Jezus

 

Vragen voor de kinderen:

1. Waarom staat het verhaal van de verloochening van Petrus in de bijbel?

2. Waarom dacht Petrus dat hij Jezus nooit in de steek zou laten? Welke zonde was er in zijn hart die ervoor zorgde dat hij dat zei?

3. Het was niet slim van Petrus dat hij bij het vuur ging zitten. Waarom niet? Wat zijn plekken waar wij beter niet kunnen komen?

4. De Heere Jezus was niet als Petrus. Hij verloochende de Heere God niet. Hoe heeft Jezus dat geleerd?

 

Vervolgvraag:

5. Lees 1 Korinthe 10: 11-13.

a. Paulus zegt dat de mensen uit het Oude Testament waarschuwingen voor ons zijn. Zou Petrus ook zo'n voorbeeld kunnen zijn, waarover Paulus het heeft?

b. Welke belofte geeft de Heere bij in de verzoeking? Wat heb je daar nu aan? (vers 13)

  • © hersteld hervormde kerk 2020