• " Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
    "
    Johannes 3: 16

Meer over Agenda

Kerstmiddag ouderen&alleengaanden

Coördinatie en organisatie: vrouwenvereniging (mw.Gerda den Boer)

21 dec2017

Vanaf half drie is er ontvangst met koffie. Om 3 uur zal het officiële gedeelte beginnen. Als u zich nog niet opgegeven hebt, kunt u dat alsnog doen bij Gerda den Boer, tel. 0181-662630.

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: