• " Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
    "
    Johannes 3: 16

Meer over Agenda

Gebedskring

Tijd: 19.30 uur Plaats: bijzaal

21 nov2017

Inmiddels zijn we al een aantal keren met verschillende mensen bij elkaar gekomen om met elkaar te bidden, en het is goed om met deze reden bij elkaar te komen! Het geeft rust en vertrouwen om met onze gedeelde zorgen, vreugde en dankbaarheid bij de Heere te komen en alles aan Zijn voeten te leggen. Natuurlijk blijft ieders persoonlijk gebed zeker van belang maar dit geeft een onderlinge saamhorigheid en (geloofs)band.

Wat gebeurt er zoal op een gebedskring? We komen elke 3e dinsdagavond één uurtje bij elkaar om te zingen, om uit de Bijbel te lezen en vooral om samen te bidden. Dat gaat dan zo, dat we elkaar de gelegenheid geven om hardop een of meerdere gebeden uit te spreken. Liefst zo dat die gebeden elkaar aanvullen en verrijken. Er wordt vooral voor het plaatselijke kerkenwerk gebeden, voor lief en leed in de gemeente en voor overige zaken die ons aan het hart gaan. Dit alles op een ongedwongen manier. Als u het moeilijk vindt om hardop mee te bidden ..... geen probleem, want meezingen, meedenken en meeluisteren is al voldoende. Doet u mee?” U en/of jij bent van harte welkom op de 3e dinsdag van de maand om 19.30 uur in een bijzaaltje van de kerk. 

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: