• " Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
    "
    Johannes 3: 16

Meer over Activiteiten

Activiteiten

Hier kunt u kennis nemen van de verschillende activiteiten die in onze gemeente plaatsvinden, voor zover ze niet tot het verenigingswerk behoren.
Kinderen, jongeren en ouderen komen bij elkaar om te leren van elkaar, te delen met elkaar en elkaar te ontmoeten. Deze activiteiten zijn nodig om werkelijk samen gemeente te zijn, een gemeenschap te vormen rondom onze Heere God, en rondom de Bijbel, Zijn Woord.

Heer', wat een voorrecht
om in liefde te gaan,
schouder aan schouder
in Uw wijngaard te staan,
samen te dienen, te zien wie U bent,
want Uw woord maakt Uw wegen bekend.
Samen op weg gaan, dat is ons gebed,
als een volk, dat juist daarvoor
door U apart is gezet.
Vol van Uw liefde, genade en kracht,
als een lamp, die nog schijnt in de nacht.
Samen te strijden in woord en in werk.
Eén zijn in U, dat alleen maakt ons sterk.
Delen in vreugde, in zorgen, in pijn,
als Uw kerk, die waarachtig wil zijn.

  • © hersteld hervormde kerk 2019