• " Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
    "
    Johannes 3: 16

Meer over Algemeen

Woorden uit de Bijbel

Als iemand achter Mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven zal verliezen om Mij, die zal het vinden. Mt. 16:24-25
 

Nee, aantrekkelijk klinkt het niet. En het is veel misverstaan: zelfverloochening. Dit is wel zeker: het volgen van Jezus en het verloochenen van jezelf horen bij elkaar.  "Jezelf verloochenen" is volgens Jezus een 'kruis'. Concreter: het kruis op je nemen. Jezus spreekt over kruisdragen en zelfverloochening, terwijl Hij Zelf onderweg is om aan het kruis gehangen te worden. Jezus loopt de kruisweg. Zijn discipelen lopen mee. Maar de bedoeling is dat ze 'achter Hem' komen.

Als iemand achter Jezus aan wil gaan, dan betekent dat 'gaan in Zijn spoor'. Zijn voetstappen drukken. Van nu voortaan je leven richten naar het voorbeeld van Hem. Maar dat is zonder zelfverloochening ondenkbaar. In de kern is zelfverloochening 'nee zeggen' tegen jezelf. Nee tegen wat je gewend was,  wat logisch was, wat vanzelfsprekend gedaan werd, tegen wat iedereen gewoon vindt.

Wat een gevecht is dat!  Het christelijk leven is 'een prijs betalen' (Bonhoeffer).  Zo verging het Jezus ook! Hij werd verguisd om het goede wat Hij deed. Uitgescholden om het woord van God dat Hij sprak. Gehaat om Zijn liefde. Wat de Meester ondergaat, ondergaat ook Zijn discipel. Dan kan het er zomaar op aankomen: het goede doen, het goede zoeken, in de weg van de zelfverloochening. Mijn kruis op te nemen, miskenning te verdragen, onbegrip te ontvangen.

Maar hoor eens: Jezus roept er niet alleen toe op, Hij wijst ook de weg, waarin het gestalte krijgt. Stukje bij beetje, met vallen en opstaan. 'Achter Mij…' Daar leer ik het! Achter Mij, want Hij gaat voorop om aan het kruishout van Golgotha te lijden en te sterven, mijn zonden te vergeven, de weg tot God te openen. Achter mij, want Hij volbrengt de opdracht van Zijn Vader alleen. Daar heeft Hij mij niet bij nodig, daar kan Hij mij niet bij gebruiken. Achter mij…achter Mij aan. We worden er niet minder van. Sterker nog: we worden er meer mens door. Gesnoeid om te bloeien. Het kruis gedragen om de kroon te beërven. Hoe krijgt een mens het voor elkaar? Jezus Zelf gaf het antwoord: Blijf in Mij, zei Hij, en Ik blijf in u.

Wie achter Mij wil komen... Met dat Jezus het me zegt, mag ik het bidden: Trek Mij en ik zal u nalopen.

Ds. A. A.F.van de Weg

  • © hersteld hervormde kerk 2017

Ontwerp en realisatie: