• " Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
    "
    Johannes 3: 16

Meer over Algemeen

Woorden uit de Bijbel

Ik zou willen dat iedereen die dit leest even stilstaat en de vraag op zich in laat werken.

Wat houd ik over?

In dit leven probeer ik op van alles en nog wat grip te krijgen. Op mijn gezondheid, mijn financiële situatie, mijn werk, mijn relaties, mijn huwelijk, mijn kinderen. Het liefst heb ik het leven in mijn greep. Houvast…ik heb er schreeuwend behoefte aan. Zonder houvast wordt mijn leven instabiel. Het probleem is echter dat ik mijn houvast alleen zoek binnen de grenzen van deze werkelijkheid. Maar eens moet ik echt alles loslaten. En dan? Wat houd ik dan over?

David, de dichter van dit lied, is glashelder en goudeerlijk: als ik niet had geloofd dat ik de goedheid van de HEERE zou zien in het land van de levenden, in het hier en nu, ik was vergaan. Die laatste drie woorden staan in de tekst boven de meditatie cursief. Ze staan namelijk niet in de oorspronkelijke grondtekst. Eigenlijk zegt David: als ik niet had geloofd in Gods goedheid, dan….niks.

Je houdt niets over als je God niet kent, Hem niet liefhebt.

Een bekende Nederlandse popzanger schreeuwt het van de daken: 'Leef alsof het je laatste dag is'. Haal eruit wat erin zit. Maar: wat houd je over als alles je ontvalt?

Wij zoeken het in de lengte en de breedte. In de lengte: leve het lange leven! In de breedte: eruit halen, wat er in zit. We maken ons breed en laten het breed hangen, als het mogelijk is. Wat krijg je dan?

Op school leerde ik al: Lengte keer breedte = oppervlakte!

Maar daarmee heb je nog geen inhoud. Wanneer wel? Lengte keer breedte keer…hoogte = inhoud!

Wie het zoekt in de lengte en/of de breedte, mist de diepgang, de inhoud. Een leven zonder zin en zonder doel.

Pas wanneer Gods goedheid betekenis voor je krijgt, krijgt het leven diepgang.
Nu ben ik God liever kwijt dan rijk. Ik zit niet op Zijn goedheid te wachten, overtuigd als ik ben van mijn eigen goedheid. Maar God strekt Zich naar mij uit. In de Heere Jezus Christus zoekt Hij het hart van u die dit leest.

Onder andere door de vraag boven de meditatie als een haak in je leven uit te slaan. Een weerhaak die er niet meer uit gaat. Wat houd ik over als alles mij ontvalt? Confronterend, zo'n vraag. Zeker! In deze confrontatie word je uit het lood geslagen. Allergenadigst, zou ik zeggen. Want als je uit het lood geslagen bent, wankelt, ervan doordrongen raakt dat het leven zonder God wel lang en breed kan zijn, maar desondanks inhoudsloos, richt Hij Zich tot je: Ik ben jouw Heil alleen!

De vraag zet geen domper op je leven. Maar maakt je eerlijk voor God. Zo eerlijk dat er geen andere weg overblijft dan te gaan tot Hem, Die Zelf de Weg is. Want bij alles wat je los moet laten, als alles je ontvalt, staat dit als een paal boven water: wie in Hem gelooft, wordt door Hem vastgehouden, zelfs al moet je alles loslaten. Geloof in de Heere Jezus Christus, en je zult gered zijn!

Ds. A. A.F.van de Weg

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: